Katthatet i landet verkar växa sig allt starkare. Kanske beror det delvis på att man glömt bort den enorma tjänst katten gjort för oss? En gång under pestens tid fick vår potentiella räddare till och med skulden för smittspridningen, men annars har katten haft status som nyttodjur i både städer och på gårdar. Hos oss är  katten av högsta rang och vi är dess tjänstefolk. Det har både vi och kissarna fattat.

Nu på morgonen gjorde vår Kompis skäl för sin status som välgörare genom att fånga sig en mus inomhus, så idag är vi extra ödmjuka inför Hans Pälsighet. Kanske får komposten ligga kvar i kompostpåsen hädanefter.