Vi har möss i vår höstack. Vi vet inte hur många det är, men det piper väldigt bland stråna, så vi gissar på en mamma med ungar. När man lyfter på lite av gräset hittar man kluster av urätna fröställningar. Igår gjorde vi ett försök att få syn på dem, men de försvann bara längre in i stacken. I havretunnan kan man se spåren efter dem då de hoppat ytan till små gropar.